Skyline

Skyline
Het Doesborghsche Schaakgenootschap 
wenst u een gelukkig en gezond schaakjaar.