Skyline

Skyline

Achterstallig onderhoud

 Als je naar de resultaten kijkt die DSG tot nu toe in het nieuwe seizoen heeft behaald, dan moet je meteen aan Ajax denken: zeer teleurstellend. Misschien moeten ook wij op zoek naar een nieuwe technisch-directeur en een nieuwe trainer-coach, al denk ik dat het aantrekken van een psychologe die een eind kan maken aan dat gewriemel in onze breinen al een stuk zou schelen. Enfin, dit is er aan de hand. Het begon al op 2 oktober met de

 

                       Simultaan Jaap – DSG: 6 - 3


De jaarlijkse simultaan tegen onze clubkampioen vond dit jaar enkele weken later plaats dan gebruikelijk, omdat Jaap wegens gezondheidsredenen in Frankrijk was neergestreken. Ik verdenk hem er echter van dat hij daar toch vooral zijn openingsrepertoire heeft doorgenomen en wat aan snelwandelen heeft gedaan, want de voortvarendheid, de snelheid en de trefzekerheid waarmee hij langs de borden stoof, waren indrukwekkend. Had je net je zet gedaan, dacht je dat je wel even een kop koffie kon halen, kwam je weer terug bij je bord, stond Jaap er ook weer. Verschrikkelijk. Deed je op goed geluk maar wat. En dat tempo hield hij er tot op het einde in. 
Zo vielen er vele slachtoffers: Bert, Erik, Gerard, Jan. Onder de druk hielden Paul, Koert, Joop en Albert moedig stand en zij wisten een remise uit het vuur te slepen. De eer werd gered door Chiel die als enige van Jaap wist te winnen..
En zo was even voor elven in recordtijd de strijd beslist.
Met een score van 66,66% liet Jaap zien dat hij niet ten onrechte clubkampioen werd.
Goed gedaan, mijnheer.

 

                        SOS-competitie

                   Ronde 1: DSG – Mook 2: 3½ - 2½

Het begon veelbelovend. Terwijl we al jaren gewend zijn de eerste wedstrijd in de externe competitie te verliezen, begonnen we nu met een nipte winst. Frank (2024) versloeg 1709 en Jaap (1707) 1642. Patrick (1758) kwam tegen (1452) niet verder dan remise, net als Jan (1457) tegen 1405. Eervoller was de remise van Joop (1404) tegen 1504, want dat was ook nog eens een plusremise. Albert (1355) tenslotte bleek niet opgewassen tegen 1477.

 

                        Ronde 2: OPC (1589) – DSG (1441: 5½ - ½

Dat het daar in Doornwerth een afgang zou worden, was al van tevoren duidelijk. Van de zes mannen die we als speler hebben opgegeven voor ons team ontbraken er om allerlei moverende redenen vijf en uitgerekend de zwakste van het team, Jan dus, was overgebleven. Het vinden van vijf invallers bleek geen sine cure en lukte ook niet. Zo gingen we met een onvolledig B-team onze ondergang tegemoet. Jan (1452) trof 1863 en verloor en zo verging het ook Bert (0) tegen 1564, Chiel (1467) tegen 1581 en Gerard (0) tegen 1403. Een beetje eer werd gered door Joop (1404) die tegen 1708 een prima partij speelde en zelfs voor de winst had kunnen gaan, ware het niet dat zijn tijd begon te dringen en zijn vermoeidheid ook.

 

                        Ronde 3: DSG (1606) – Theothorne (1621): 1½ - 4½

 Hoewel we nu met het bijna voltallige eerste team aantraden, hadden we net zo goed het B-team weer kunnen laten spelen; voor de uitslag had dat niets uitgemaakt.

Het begon al schlemielig toen Patrick (1758) tegen 1650 in de opening een schaakje over het hoofd zag, een stuk verloor en kon opgeven. Deze tegenvaller werd echter recht gezet door Erik (1289) die tegen 1361een fraaie matdreiging op het bord toverde die alleen maar met Torenverlies kon worden afgewend. Bij de overige partijen waren de stellingen in evenwicht en er leek niets aan de hand.

 Jaap (1707) speelde verdienstelijk remise tegen 1750 en nog steeds was de stand gelijk. Maar daarna werd duidelijk waarom we die psychologe van Almere moeten aantrekken. Albert (1355) speelde een puike partij tegen 1617 en kreeg een aanbod om tot remise te besluiten. In overleg met de teamleider werd besloten dat dit acceptabel was, waarna Albert doorspeelde en in twee zetten een Toren verloor. Jan (1452) verdedigde zich rustig tegen een aanval op zijn Koning met een Dame, twee Torens en een Paard. Bijna had hij haar afgeslagen en een remiseachtig eindspel bereikt, toen hij rustig zijn Dame op een verkeerd veld zette en het mat in 4 was. Alleen de partij van Frank (2074), Doesburgs Hoop in Bange Dagen, tegen 1851 was nu nog aan de gang, maar die raakte in het eindspel ook een Toren kwijt.

En zo kan het gebeuren dat DSG in klasse 2B met op één na het laagste aantal bordpunten op de één na laatste plaats staat.