Skyline

Skyline

DSG 1 neemt de leiding, DSG2 zet de achtervolging in.

Door een 4 – 2 overwinning op Wisch heeft ons eerste de leiding genomen in klasse 3H.
Het deelt die eerste plaats met Gendringen, dat 1½ bordpunt minder heeft.

Ons tweede versloeg ASV 11 met 5 – 1 en staat nu tweede, met 1 punt achterstand op de jeugd van De Toren.

Uitslagen en standen:
DSG 1>>
DSG2>>

Verslag ASV 11 - DSG 2: 1 – 5


Aan bord 1 moest Jan het opnemen tegen Liedewij. Sinds zij bij ASV zit, heeft zij grote vooruitgang geboekt. Ze was daar het afgelopen seizoen de grootste Elo-stijger en in de vorige Osbo-wedstrijd speelde zij remise tegen een tegenstander met een rating van boven de 1900. Tegen Jan speelde zij, met zwart, het Koningsgambiet. Op de derde zet opende zij
De f-lijn, maar algauw bleek dat zij dit voor Jan had gedaan. Die veroverde een pion en bouwde een machtige aanval op. Rond de 20ste zet dreigde mat of het verlies van meerdere stukken. Op de 21ste zet gaf zij op.

Ben speelde in de opening een Paard naar een verkeerd veld (Pe4 in plaats van Pa6) en moest dat bekopen met kwaliteitsverlies (Pc7 schaak en de Toren op a8 moest worden ingeleverd).
Verbeten knokte Ben verder, maar toen hij de kans kreeg de kwaliteit terug te winnen, verzuimde hij dat en was het afgelopen.

Bij Emile kwam een geweigerd Damegambiet op het bord met een zeer gesloten stelling.
Emile rukte op met zijn Damevleugelpionnen, waardoor Zwart gedrukt bleef staan. Ook stonden zijn stukken bepaald niet op de ideale velden. Toen Zwart op de Damevleugel een paar pionnen weggaf, stortte een paar zetten later ook de rest van zijn stelling in.

Voor Steffen met zijn partij begon, legden 2 ASV-spelers van zo’n 11 en 13 jaar hun zakjes chips naast zich en Wit had een pakje kerstkransjes naast het bord gelegd. Dat beloofde een gezellige boel te worden.
Om 20.00 uur werd begonnen en het eerste wat geschiede was het openen van de zakjes chips. En al gauw begon het knisperen en kraken van chips die door jonge kiesjes vermalen werden. Het feest was begonnen! (Zou dit nu, net als popcorn in de bios, de nieuwe trend bij het schaken zijn en kan je zo de jeugd aan je binden?).
Wit speelde het Koningsgambiet, waarop Steffen op f4 insloeg. Zoals te verwachten was viel f4 wat later in de partij. Bij zet 7 begon de grote schoonmaak waarbij wederzijds een Paard en een Loper van het bord gingen. Daardooor ontstond wat ruimte in het centrum en Steffen kon met Dame h4 schaak geven. Wit speelde de koning naar e2 en kon rokeren vergeten.
Zwart rokeerde daarna kort. Toen was er koffie maar geen kerstkransje.
Zowel Wit als Zwart stelden hun Torens op de basislijnen op, klaar voor de aanval. De witte Koning stond intussen op c1, de b-pion stond op c3, Steffen beheerste de open d-lijn. Twee vluchtvelden had de koning van Wit nog: b1 en b2. Toen belandde de zwarte Dame op a1.
Les jeux sont faits. Wit kon daarna ook mat geven, maar ja, alles heeft zo zijn volgorde.
De kerstkransjes verdwenen onaangeroerd.

Joop speelde voor de derde keer op rij tegen een puber in wording. Zijn opponentje speelde zoals dat hoort bij die leeftijd: snel en verrassend effectief. Joop ging wel mee in dat tempo, maar niet in de effectiviteit en het jochie kwam dan ook wat beter uit de opening. Maar toen gaf het een stuk weg en gaf het op.

Ook Albert kreeg met een puber te maken: een meisjespuber, voor de verandering. In de opening kwam hij erg gedrukt te staan. Na wat afruilzetten kreeg hij meer ruimte en via een dreiging op het meisje haar Dame kon hij een kwaliteit en daarna een een stuk. Het meisje zag dit, toonde zich zo jong als ze was al een heer, en gaf op.

Jan R.

Variant 2 – DSG 2: 3 – 3

Echt mee zat het ons tweede team niet;
Jan zat op de speelavond in Rotterdam te kijken naar het slechtste toneelstuk dat ie de laatste jaren gezien had, Fons zat in Spanje en Frank v.d. R. in Tibet. Zo kon het gebeuren dat ons tweede de wedstrijd met een 1 – 0 achterstand begon. En dat terwijl het ook in de tweede ronde weer tegen een jeugdteam uitkwam en u weet allen hoe dat is met die schakende jeugd van tegenwoordig: geen enkel respect voor de oudere medemens.

Ben trof het wat dat betreft het slechtst. Tegenover hem zat een opgeschoten kind de hele partij knarsend en knisperend chips te eten. Of dat Ben uit zijn concentratie bracht is niet zeker, maar het inspireerde hem niet. Bovendien ging de jongeman er vanaf het begin agressief tegen aan, zodat Ben niet echt lekker in zijn spel kwam. Afruilen leek hem het beste en al ruilend veroverde hij zowaar een pionnetje. Zo kwam er een eindspel op het bord met voor beiden een Dame, twee Torens, een Loper + drie pionnen voor Ben en twee voor zijn tegenstander. Toen sloeg bij Ben de twijfel toe. Hij kon met zijn Dame een tweede pion winnen, maar de vraag was of de Dame dan op tijd terug zou zijn ter verdediging van zijn onder vuur liggende Koningsstelling. Ben koos voor de pion en zijn Dame kwam te laat.

Bij Emile kwam een Siciliaan op het bord. Zoals dat hoort was al snel de vraag: “ Wie kiest als eerste de aanval.” Dat was wit die eerst een Paard offerde en daarna voortvarend, maar niet geheel doordacht, met een Toren en zijn Dame de Koningsstelling van Emile probeerde op te rollen. Daarbij kwam hij van een koude kermis thuis. Dame en Toren werden ingesloten en met een sublieme Paardzet wist Emile een kwaliteit te winnen ( Paard tegen Toren). Hoe dit alles nu precies in zijn werk ging is me ontgaan, maar op uiteindelijk was de buit een Toren tegen een pion. Daarna ging de tegenstander van Emile door zijn vlag.

De tegenstander van Joop beantwoordde zijn d4 met f5 en Emile, niet alleen onze tweede bordspeler maar tevens bekend als de schaaktheoreticus van Didam en omstreken, wist te vertellen dat joop nu de Stonewall van het Hollands op het bord had. Daar keek Joop van op.
Die dacht dat zwart wat actiever uit de opening was gekomen, maar latere analyse met Fritz leerde hem dat dit slechts schijn was. Wit was de hele partij in het voordeel en dat resulteerde op de 19de zet van wit in pionwinst op de Koningsvleugel. Daar stond Joop vanaf dat moment dan ook erg actief. Op de 34ste zet moest zwart zelfs een loper offeren om voor zichzelf ruimte te maken. Maar toen was het hek van de dam…Zwart stond verloren. Alleen één groot probleem doemde op. Joop kwam in grote tijdnood. Zijn voorstel om remise overeen te komen, werd door Bram met een stellig “nee!” beantwoord. Dat was zeer begrijpelijk, want het stond toen 3 – 2 voor ons en met een remise hadden zij verloren. Bram ging dus voor de klok. Dat lukte hem.

De tegenstander van Steffen startte enorm aanvallend. Door af te ruilen kwam zijn Dame in het centrum met daarbij ook nog een pion op e6., die de ontwikkeling van Steffen ernstig blokkeerde. De druk nam nog toe, maar dankzij een vork kon Steffen Brams Dame bemachtigen.Maar wit stond positioneel sterker, waardoor hij Toren en een Paard kon slaan.
Via de open g-lijn kon Steffen echter met een Toren schaak geven en met deze ondersteuning deelde de Dame de genadeklap uit: mat.

Albert speelde tegen een jongen die duidelijk nog wat ervaring tekort kwam. Al gauw kon Albert met een Paard de pion op f7 slaan en vervolgens de Toren op h8. Daarna gaf zijn jeugdige vriend nog een pion weg, waarna hij ging afruilen. Albert vond dat een prima strategie en ging er enthousiast in mee. Al gauw kon hij hem met behulp van twee Torens mat zetten. Het was toen 20.30 uur.

Variant 2 j 1101 -Doesborgh 2 1453 3-3

1.Daan Stinissen 955 -Ben Lievers 1564 1-0
2.Jerry Tijssen 1049 -Emile Okel 1464 0-1
3.Bram Arends 1315 -Joop Crooy 1378 1-0
4.R. Neijenhuis 1084 -Steffen Brouwer1456 0-1
5.Siebe Visser -A.J. Lebbink 1402 0-1
6.Jeroen Hofs -NO 1-0 Regl.

Klasse 4C Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1 .ASV 11 3 6½ x . . 3 . 3.5 . .
2. De Toren 11 j 3 6½ . x 3 . . . . 3.5
3. Doesborgh 2 2 6 . 3 x 3 . . . .
4. Variant 2 j * 2 5 3 . 3 x . . . .
5. Zevenaar 4 2 6 . . . . x . 2.5 3.5
6. Rheden 2 6 2.5 . . . . x 3.5 .
7. Schaakstad 8 2 6 . . . . 3.52.5 x .
8. Theothorne 2 0 5 . 2.5. . 2.5 . . x
* = 1 bordpunt in mindering

DSG1 verplettert Zevenaar 3 : 5½ -½

Op de website van Zevenaar las ik dat de teamleider van Zevenaar3 met bange voorgevoelens naar Doesburg was gekomen. En gelijk kreeg hij.

Robbie, onze teamleider, zette de toon. Tijdens een enerverende opening ging zijn tegenstander voortvarend van start. Toen die na anderhalf uur een pionzetje over het hoofd zag, kostte hem dit een stuk. Nadat de Dames waren afgeruild en Robbie ook nog de kwaliteit
won, gaf zijn tegenstander op. Een mooi punt voor Robbie, een bittere pil voor zijn tegenstander, die zijn laatste 9 partijen van dit seizoen nog niet verloren had.

Aan het eerste bord hadden wij Eric. Daar begon het met een Dame-Indiër, maar al snel werd de theorie verlaten. Eric ging nogal optimistisch loos op de Koninsvleugel met h6, g5 en f5.
Toen deed zijn tegenstander een verkeerde breekzet, waardoor Eric een open g-lijn voor zijn zware stukken kreeg. In plaats van tegenspel te zoeken, ging zijn tegenstander zwaar in de touwen hangen en probeerde met al zijn stukken zijn Koning te verdedigen. Een foutje versnelde het onvermijdelijke einde.

Chiel begon zoals gewoonlijk met d4, Lf4 en Pf3 en kwam goed uit de opening. Met een subtiele Paardzet wist zijn tegenstander echter Chiels kwade bedoelingen te ontkrachten.
Vanaf de 40ste zet kon Chiel oprukken op de Koningsvleugel en langzaam aan veroverde hij wat pionnen. Na een afruil van Paard tegen Loper, hield Chiel een indrukwekkende pionnenreeks over. Promotie was onvermijdelijk en zijn tegenstander gaf op. Terecht verzuchtte Chiel: “Eindelijk weer eens een goeie wedstrijd gespeeld.

De tegenstander van Patrick gaf na afloop te kennen dat hij het idee had dat hij de hele partij
geen spel had gekregen. Patrick kon van harte beamen. Met een tegengestelde rokade probeerde de tegenstander nog wat spel te krijgen, maar in plaats van op de rokade van Patrick te spelen, ging hij de verdediging in. Een verzwakkende pionzet direct na de rokade was volgens Patrick al doorslaggevend. Patrick kon een open a-lijn forceren en verdubbelde zijn torens. Een verrassende Paardzet daarna was de genadeklap. Slaan betekende mat, niet slaan zou binnen vijf zetten tot Dameverlies hebben geleid. Opgave zwart.

Ook René maakte korte metten met zijn tegenstander. Zijn tegenstander, die door zijn teamgenoten met de bijnaam “ de mol” werd aangeduid , had zich diep ingegraven en speelde voornamelijk met zijn Paarden. Dat leidde tot niks en René ging met een pion
Richting vijandelijk Koning. Dit bleek echter een verraderlijke schijnmanoeuvre, want even later drukte René met zijn a-pion door.

De spannendste en langste partij van de avond was die van Paul. Zoals dat bij Paul gebruikelijk is, stond al na een zet of twaalf het bord in vuur en vlam. Paul was al furieus ten aanval getrokken, zijn tegenstander counterde met een brutale opstoot in het centrum. De uitkomst van dit gevecht was een eindspel waarbij Paul een Loper en een pion had, zijn tegenstander drie pionnen. Dit bleek door geen van beide te winnen te zijn.

Jan R.

DSG 1 1697 - Zevenaar 3 1574

1 Eric Langedijk 1865 - Marcel Kaal 1633 1-0
2. Patrick van Waardenburg 1718 - Willy Veldkamp 1579 1-0
3. Robbie Gerhardus 1804 - Hans Corbeel 1550 1-0
4. Paul Delleman 1623 - Johan Meulman 1563 1/2-1/2
5. René Smeenk - Theo Putman 1574 1-0
6. Chiel Verhagen 1477 - Paul Schröder 1544 1-0

Veelbelovende start Osboteams.

Aalten – DSG 1: 0 – 1
DSg2 – De Toren 11: 3 – 3


Afgelopen maandag gaf het eerste het goede voorbeeld door Aalten met 4 – 2 te verslaan. De vrijdag daarop ging het tweede naar Arnhem om het op te nemen tegen De Toren 11. Nu is de Toren 11 geen team dat uit half seniele en licht dementerende grijsaards bestaat, maar een kinderteam. En aan wedstrijden tegen kinderen bewaren we geen goeie herinneringen.
Ook afgelopen vrijdag begon het weinig hoopvol.

Joop
ging mee in het tempo van zijn tegenstandertje en kon na 15 zetten opgeven.
Fons werd zijn Dame afhandig gemaakt en kon ook al vrij snel opgeven.
Maar Albert won. Zijn tegenstander deed wat slordigs, raakte de draad kwijt en stortte volledig in.
Emile moest op beide twee vleugels twee vrijpionnen zien tegen te houden. Dit was te veel gevraagd.
Steffen had tegen Amber van 11 een moeilijke partij, maar koos voor de goede strategie. Eerst zette hij haar stukken vast en trok vervolgens ten aanval, richting Koning. Toen hij een Paard, haar belangrijkste verdediger, kon verjagen, stortte haar stelling in.
Ook Ben had geen walkover. In een subtiel Paarden-pionneneindspel gaven de ervaring van de rot en het concentratieverlies van het 9 jarig meisje tegenover hem de doorslag.
Al met al een verdienstelijk resultaat, dat ons nog volop in de race houdt.

Patrick verslaat DSG met 6½ - 3½

Afgelopen maandag, de 14de september dus, traden wij 10 man sterk aan om het tegen Patrick op te nemen: de simultaan tegen de clubkampioen stond dus gepland. Voor de uitdagers is dat een mooie avond. In de reguliere competitie hebben de meeste van hen hun partijen tegen degene die clubkampioen wordt verloren. Voor het nemen van revanche biedt zo’n simultaan dan uitstekende randvoorwaarden. De clubkampioen, in dit geval Patrick, heeft 18 minuten bedenktijd voor zijn partij, de uitdagers ruim een uur tot bijna 3 uur. Bovendien zit er achter de meeste borden niet één speler, maar zitten er twee (als je aan het eind van een tafel zit) en bij wie in het midden zit, kunnen het er ook drie of vier zijn. Als wij een medemens kunnen helpen zijn wij echt de beroerdste niet.
Patrick opende op alle borden met d4 Nu weten we dat je, als je dat met Pf6 beantwoordt, op de tweede zet Lg5 krijgt en dat Patrick dan in zijn spel zit en jij niet.
Aan menig bord werd dan ook al meteen heftig gepiekerd hoe die variant omzeild kon worden. Dat leverde diverse openingsnieuwtjes op.
Wie zich ook van de wijs liet brengen, Patrick niet. Halverwege stond hij al twee punten op ons voor en daarna vergrootte hij zijn voorsprong nog tot drie punten.
Frank S, Robbie en Jan wonnen, Paul speelde remise, de andere Frank, Steffen, Joop, Emile, Chiel en Albert verloren.
En zo werd de eindstand 6½ - 3½: een score van 65% dus en dat is een fraai resultaat. Goed gedaan, Patrick.

Voor een gedetailleerd verslag door de deelnemers lees hier meer>>

Eerste ronde interne competitie; alle begin is moeilijk!


Uitslagen:
Patrick  – Robbie     ½ - ½
Paul – Jan 1 – 0
Steffen – Joop ½ - ½
Emile – Chiel 1 – 0
Albert – Frank v/dR 1 – 0
Frank S oneven

Afgelopen maandag begonnen we vol overgave aan het nieuwe seizoen met de eerste ronde van de interne competitie. Na 2½ maand schaakonthouding bleek het voor een aantal weer even wennen te zijn, gezien het verloop van de partijen.

Patrick – Robbie eindigde in remise. Patrick sloeg in de loop van de partij over een eigen pion heen en had dus moeten verliezen, maar toen er toch verder werd gespeeld kwam hij op winst te staan, waarna er middels een goed gesprek besloten werd het punt te delen.

Paul beantwoorde de Caro-Kann van Jan op agressieve wijze en ging meteen op f7 en de zwarte Koning af. Jan dacht dat strategisch te weerleggen, maar toen hij een witte Toren opjoeg naar het veld waar Paul dat ding graag wou hebben, was het vrij snel gedaan.

Bij Steffen – Joop werd via het Siciliaans een middenspel bereikt waarin de zaak behoorlijk kwam vast te staan. Daar geen van de twee een duidelijk winstplan had, werd er maar flink afgeruild en remise was de logische uitkomst.

Emile bestreed het Frans van Chiel met de doorschuifvariant. Daarin gaf Chiel al snel een Loper weg. Toen werd hij wakker en met de loper die hij nog over had, maakte hij het Emile ruim 40 zetten nog knap lastig. Emile wist echter de h-lijn te openen en chiel zag zich gedwongen zijn sterke Loper te ruilen. Er verdwenen nog wat pionnen van het bord en uiteindelijk hield Emile een gezonde vrijpion over.

De partij tussen Albert en Frank v/d R. was al voorbij voordat de anderen goed en wel begonnen waren. Frank gaf vrij snel 2 pionnen weg, trok vervolgens in een alles of niets poging ten aanval, maar gaf daarbij een Paard cadeau. Dat werd dus niets.

Frank S was oneven en besteedde zijn tijd met het geven van analyses en instructie.

Jan Ravenstein.

Start seizoen 2009 - 2010

Traditioneel op de eerste maandag van september is DSG gestart met het nieuwe seizoen.

Na de opening van de competitie op de eerste maandag staan er verder op het programma: de simultaan tegen de clubkampioen op 14 september en de ledenvergadering op 21 september. Daarna gaan we vol door met de interne competities.

Nog geen clublid maar wel geïnteresseerd in het schaken?
Huisschaker, clubschaker, jeugdspeler, senior of gewoon schaker die af en toe een potje wil schaken in een gezellige omgeving? Dat kan altijd.
Gewoon binnenlopen in ons clubgebouw op een maandagavond vanaf 20.00 uur!

Snelschaakkampioen bekend!

Ook de snelschaakkampioen is bekend en weer een andere naam eindigt op de 1e plek!
Lees meer>>

Patrick kampioen interne competitie

Patrick weet iedereen op ruime afstand te houden en wordt kampioen van DSG.

Lees hier meer>>

Robbie rapidkampioen!


Na 3 rapid avonden kwam de ware kampioen boven drijven: Robbie!

Lees hier meer>>

Stand tot en met 28e ronde

Na een lange radiostilte is de stand van de interne competitie bijgewerkt!
De stand na de 28e rond geeft een duidelijk beeld: Patrick stevent op zijn zoveelste titel af! Voor de stand zie het menu links.

2e rapidavond levert als lijstaanvoerder: Paul!

Lees meer over de 2e rapidavond met alle uitslagen en standen hier>>

19e ronde interne competitie

Vers van de pers een verslag van een spannende 19e ronde.
Hoe bedoel je? De zwartspeler is in het nadeel...? Niet bij DSG!

Lees meer>>

Jaarprogramma 2008

Het resterende jaarprogramma voor seizoen 2008-2009 is bekend.

Het is te vinden via het menu links Home> Clubagenda of de volgende link>>.

Rapidcompetitie

De eerste ronde van de rapidcompetitie is gespeeld.
Voor de uitslagen lees hier meer>>

18e ronde interne competitie

De 18e ronde is gespeeld en de contouren van de ranglijst beginnen zich definitief te vormen of ....kan iemand de toppers nog even laten struikelen.....? Lees meer>>

4e ronde OSBO: Nieuwe nederlagen DSG teams, maar toch winst voor het eerste.

DSG 1 – Velp : 3½ - 4½
DSG 2 – SMB 6 : 1 – 5

Lees hier meer Verslag DSG1 en 2>>

Interne competitie: Rene bij de kangaroes, Patrick slaat zijn slag!

Voor de stand halverwege het seizoen kunt u terecht via het linker menu: Interne competitie.
Voor een verslag kunt u hier terecht>>

Osbocompetitie: Eerste team haalt eerste punt, tweede team werd afgedroogd.

Nu er 3 van de 7 ronden gespeeld zijn, kunnen we constateren dat, zoals verwacht, onze teams het niet makkelijk hebben in de klassen waarnaar ze gepromoveerd zijn.

Team 1;

Vooral het eerste zit het niet mee. Om te beginnen heeft het nog niet één keer in de sterkste opstelling gespeeld. Daarnaast weerspiegelen de uitslagen nauwelijks wat er feitelijk op de borden gebeurde. Zo had de uitslag tegen SMB 4 ( 5 – 3 in het voordeel van de tegenstander) net zo goed andersom kunnen uitvallen. En nu heeft het eerste tegen de Pion 3 dan het eerste punt gepakt. Maar als er ergens de kans op de volle buit is laten liggen, dan was het wel in deze wedstrijd. Zo liet Jan-Willem zich in gewonnen stand eeuwig schaak zetten. Robbie greep mis in gewonnen stand en moest nog hard knokken voor remise. Jan durfde een gewonnen eindspel niet te winnen en accepteerde remise. Op deze manier valt het niet mee om je te handhaven.
Toch hoeven we, dunkt me, nog niet te wanhopen. Wanneer de resterende wedstrijden zonder invallers kunnen worden gespeeld en vrouwe Fortuna ons wat gunstiger gezind is, moet handhaving mogelijk zijn. De komende wedstrijd tegen Mook zal beslissend zijn.

Team 2
Ook het tweede team kan zich verre van veilig wanen. Werd er in de tweede ronde van mededegradatiekandidaat Velp 2 met 4 – 2 gewonnen, in de derde ronde werd het door Voorst 2, wat toch ook geen kampioenskandidaat is, met een 6 – 0 nederlaag de nacht ingestuurd. Maar ook hier ligt ons lot in eigen hand. Wordt er van SMB 6 gewonnen, dan ligt handhaving binnen handbereik. Zorgelijk is natuurlijk wel dat het tweede uit de tot nu toe achttien gespeelde partijen slechts vijf bordpunten wist te behalen.

Jan R.

Voor de uitslagen en standen zie de OSBO site>>

Het nieuwe schaakjaar 2009 van start!

Bij deze namens DSG een heel gezond en schaakrijk 2009 toegewenst!Vergeet de verliespartijen en blunders van het voorafgaande jaar en start met een schone lei......het liefst natuurlijk bij Het Doesborghsche Schaakgenootschap.