Skyline

Skyline

Rapid.

Afgelopen maandag, 28 januari, werd een begin gemaakt met de strijd om het rapidkampioenschap van dit seizoen. Qua aantal viel de opkomst niet mee, maar dat werd goedgemaakt door de hoge motivatie, het spelplezier en de gedrevenheid waarmee zij die er wel waren achter de borden zaten. Dat leverde tal van boeiende gevechten met verrassende resultaten op. 
De verrassing van de avond was natuurlijk de uitslag van de partij tussen Tony en Joop: remise!!  Tony die niet in de hem daartoe beschikbaar gestelde tijd van Joop kon winnen en Joop die geen winstkansen meer had! Er wordt in deze tijd toch wel heftig aan ons wereldbeeld gemorreld. 
Ook Jacob zorgde voor de nodige verrassing: hij versloeg Albert en Chiel. En dan is er sinds kort Jaap. Wat we daarmee aan schaaktalent in huis gehaald hebben, moet nog blijken, maar vooralsnog ziet dat er veelbelovend uit: hij won alle drie zijn partijen en deelt met Eric, die hetzelfde deed, de eerste plaats.  

Rapid 20 m.p.p.p.p.

Voor de stand en uitslagen van de rapidcompetitie kijk
bij Interne Competitie  -  Verslag rapid  of  klik HIER.

Is hier een vos die passie preekt?Aan het eind van mijn stukje naar aanleiding van het periodekampioenschap van Eric riep ik jullie op om, teneinde het slot van de competitie wat spannender te maken, hem het vuur wat nader aan de schenen te leggen en om in veelbelovende stellingen niet te versagen maar onverdroten door te drukken. Of dit er toe heeft geleid dat jullie in de Kerstvakantie intensief de overgang van midden- naar eindspel hebben bestudeerd of 1001 brilliant ways  to checkmate, weet ik niet. Kwaad had het niet gekund, dunkt me. Maar zie, wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, heeft het tij mee. Eric heeft ons een reeks diagrammen toegestuurd waarin hij laat zien hoe diverse tegenstanders hem de afgelopen periode hebben laten ontsnappen en een reeks diagrammen waarin het draait om een zet van hemzelf die hij dapper of, in alle bescheidenheid, briljant vindt. Je kunt je afvragen of we hier te maken hebben met een handreiking of een provocatie, maar hoe dat ook zij, het is een bonte en leerzame, grappige en uitdagende beschrijving en analyse van ons schaakniveau.

Het programma voor periode twee.


Veel van wat de toekomst zal brengen is onzeker, 
maar wat de club je zal brengen ligt tot half juni vast.

Klik hier of kijk bij HOME - CLUBAGENDA