Skyline

Skyline

Is hier een vos die passie preekt?Aan het eind van mijn stukje naar aanleiding van het periodekampioenschap van Eric riep ik jullie op om, teneinde het slot van de competitie wat spannender te maken, hem het vuur wat nader aan de schenen te leggen en om in veelbelovende stellingen niet te versagen maar onverdroten door te drukken. Of dit er toe heeft geleid dat jullie in de Kerstvakantie intensief de overgang van midden- naar eindspel hebben bestudeerd of 1001 brilliant ways  to checkmate, weet ik niet. Kwaad had het niet gekund, dunkt me. Maar zie, wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, heeft het tij mee. Eric heeft ons een reeks diagrammen toegestuurd waarin hij laat zien hoe diverse tegenstanders hem de afgelopen periode hebben laten ontsnappen en een reeks diagrammen waarin het draait om een zet van hemzelf die hij dapper of, in alle bescheidenheid, briljant vindt. Je kunt je afvragen of we hier te maken hebben met een handreiking of een provocatie, maar hoe dat ook zij, het is een bonte en leerzame, grappige en uitdagende beschrijving en analyse van ons schaakniveau.