Skyline

Skyline

 

18 december: DSG - De Toren : 3 – 7

 18 december: DSG (ten) to De Toren (ten) : 3 – 7


De laatste clubavond van het jaar 2023 stond er een Ten-to-Tenwedstrijd tegen De Toren uit Arnhem op het programma. Zelf vind ik dat wel een aardige formule. De sfeer ervan is wat minder formeel en het biedt clubleden die buiten het bootje van ons eerste team vallen de gelegenheid hun krachten te meten met anderen dan de usual suspects. En omdat dit een vriendschappelijke ontmoeting is, is het winnen van je pot geen halszaak, iets waarvan, getuige de uitslag, onze afgevaardigden zich goed bewust waren. 

Aan bord 1 won Patrick (1742) een pion – fijn -, maar dat bleek hem een Paard  te kosten – jammer- . (1820) zette daarna een niet te stuiten aanval op.

Robbie (1725) kreeg tegen (1691) een Siciliaan te bestrijden. Dat leverde een boeiend gevecht op dat, zoals dat hoort met vriendschappelijke boeiende gevechten, in remise eindigde.

Aan bord drie speelde Jaap (1710) met Zwart de hem kenmerkende Brouwervariant. Daar heeft hij vaak succes mee, maar dit keer niet. Zijn stukken wilden maar niet samenwerken, die van zijn tegenstander (1647) wel.

Ik (1441) ging al bij zet 6 in de fout en moest een kwaliteit inleveren om mat te voorkomen. (1644) wou vervolgens winnen, maar dat kostte hem, gezien mijn gewiekste verdedigen, veel hoofdbrekens en zoveel tijd dat hij door zijn vlag ging.

Bij Ben (1446), met Zwart aan bord 5, ging het lange tijd gelijk op, tot het moment waarop hij met een Toren een pion pakte die vergiftigd bleek. (1527) viel aan, Ben verdedigde zich hardnekkig met een hoofdrol voor een pionnetje dat overbelast raakte en jullie weten hoe dat dan gaat met overbelasting: je gaat door je rug, zakt door je knieën, niks dan ellende krijg je ervan.

Aan bord 6 concentreerde Joop (1404) zijn stukken op de Damevleugel, maar die deden daar niets. (1512) deed dat meer in het centrum en op de Koningsvleugel en die won.

Albert (1355) speelt liever met Wit, maar met Zwart blijkt hij ook aardig overweg te kunnen. Door middel van een reeks sluwe afwikkelingen bereikte hij een florissant eindspel waarin hij niet in een schijnoffer van (1410) trapte dat tot pat zou hebben geleid, maar schoof bekwaam en gedecideerd naar winst.

Dylan (1305) maakte zijn debuut in een wedstrijd tegen schakers-van-buiten en heeft daar denk ik niet heel veel plezier aan beleefd. Hij had de pech een oude, geslepen rot (1321) te treffen, die hem vrij snel van het bord veegde.

Hoewel het duidelijk zichtbaar is dat Gerard (1250) profijt heeft van het volgen van een cursus bij ASV, bleek dat nog niet voldoende voor de winst (hij is dan ook pas halverwege de cursus). Met Zwart tegen (1192) kwam hij geleidelijk aan minder te staan en ondanks kranig verweer moest uiteindelijk toch het loodje leggen.

En zo eindigde een genoeglijke schaakavond in een forse nederlaag. Maar daarom treuren we niet. ’t Is met Ten-to-Ten net als met de Olympische spelen: belangrijker dan het resultaat is dat je er aan mee kunt doen.

Jan, met dank aan Tom Brans


Pion 2 – DSG : 4,5 – 1,5

 Vrijdag 8 december: Pion 2(1642) – DSG(1505) : 4,5 – 1,5

Zo’n uitslag lijkt te wijzen op een groot krachtsverschil, maar de werkelijkheid was anders. Wie rond tienen met een deskundige en objectieve blik een wandeling langs de borden maakte om de stellingen te bekijken, zou tot de conclusie zijn gekomen dat de wedstrijd waarschijnlijk in een gelijk spel zou eindigen, al behoorde een nipte winst voor ons ook tot de mogelijkheden. Maar in het vervolg raakte eens iemand de draad kwijt, zag iets over het hoofd, koos net het verkeerde veld , het verkeerde plan of de verkeerde volgorde. Allemaal heel menselijk, allemaal heel jammer.

Jaap (1710) speelde aan bord 1 remise tegen (1681), Jan (1441) verloor aan bord 2 van (1800), Patrick slaan we even over, aan bord 4 had Chiel (1467) geen kans tegen (1740), Albert (1351) deelde het punt met (1490) en aan bord 6 moest Erik in (1460) zijn meerdere erkennen.


Dan nu naar de partij van Patrick (1742). Die had minder dan 3 minuten bedenktijd en voerde bijna á tempo zijn zetten uit. Zijn tegenstander (1682) deed hetzelfde, maar noteerde noch zijn zetten, noch die van Patrick. Dat viel Patrick op, dus deelde hij (1682) mee dat hij dat wel doen moest en ook nog eens zijn eigen tijd. Omdat het inmiddels een flink aantal zetten betrof, kwam (1682) er niet uit en weigerde vervolgens te doen wat ie doen moest. Dus haalde ik de wedstrijdleider erbij die zich wel over het probleem boog, maar geen idee had wat ie er mee aan moest. Hij besloot er iemand bij te halen met meer kennis van de spelregels, maar die wist het ook niet. Wel kwam hij op het idee om de klok van (1682) stil te zetten, want die  had onverstoorbaar 5 minuten van zijn bedenktijd weggetikt. Dit gedoe trok natuurlijk omstanders aan die zich er allemaal mee bemoeiden en dat leverde een verwarrend maar geanimeerd krakeel op. Omdat niemand iets beters wist, werd voorgesteld er dan maar remise van te maken, wat na nog wat heen en weer gepraat door de beide hoofdrolspers werd geaccepteerd.

Zo kwam er toch nog een vrolijk einde aan een verder teleurstellende avond.


Patrick periodekampioen

 

In deze periode viel de beslissing in de zesde ronde. Paul had nog de leiding, Patrick zat hem op de hielen en nu troffen beide heren elkaar. Patrick won en nam daardoor de leiding die hij niet meer afstond door achtereenvolgens van Albert, Chiel en Joop te winnen. Toen hij in ronde 8 remise speelde tegen Jaap leek zijn positie nog even in gevaar te komen, maar tomdat in dezelfde ronde Paul van Jan verloor, was het duidelijk: Patrick is niet meer in te halen. Om kampioen te worden had hij negen partijen nodig, waarvan hij er zeven won, een verloor en een keer remise speelde. Niet slecht dus. Daarmee mag je wel kampioen worden. Gefeliciteerd, Patrick.


Wat nog wel het vermelden waard is, dat is de ontbolstering van Erik. Hij speelde slechts 6 partijen, won o.a. van Patrick (als enige) en Jan, verloor alleen van Paul en eindigde als vierde met een percentage van 83%, dat gelijk is aan dat van Patrick.  Ga zo door, Erik! (maar liefst niet tegen mij).

Jan

Kampioen vluggeren seizoen 2023/24 Robbie


Buiten regende en waaide het, het was guur herfstweer, maar binnen ging het er verhit aan toe. Elf gedrevenen  hadden de elementen getrotseerd met het vaste voornemen om van onze ontmoetingsruimte een slagveld te maken. En zo ging het ook. Bij 109 van de 110 gespeelde partijen ging er iemand met de volle buit vandoor. Veel opmerkelijke winsten waren daar niet bij. Dat Joop van Jaap won lag niet voor de hand en ook de score van Gerard kunnen we wel opmerkelijk noemen: hij won van Jan, Joop, Chiel en Koert. Het volgen van een cursus bij ASV is kennelijk niet voor niets en dat terwijl hij pas halverwege is. 
De enige remise kwam tot stand in de partij tussen Robbie en Patrick. Dat kwam niet omdat zij elkaar in evenwicht hielden, maar omdat Patrick op een gegeven moment met twee Lopers van dezelfde kleur bleek te spelen en niemand wist hoe dit reglementair moest worden opgelost, anders zou daar ook wel iemand hebben gewonnen. 
Omdat zowel Robbie als Patrick al hun overige partijen wonnen, was er een beslissingswedstrijd nodig. Daarin joeg Robbie de vijandelijke Koning naar het midden van bord, alwaar de monarch fraai mat werd gezet. 
En zo werd Robbie kampioen vluggeren van het seizoen 2023/2024.
Gefeliciteerd, Robbie.

Voor de stand KLIK HIER of ga naar Interne Competitie - Verslag Snelschaak

Achterstallig onderhoud

 Als je naar de resultaten kijkt die DSG tot nu toe in het nieuwe seizoen heeft behaald, dan moet je meteen aan Ajax denken: zeer teleurstellend. Misschien moeten ook wij op zoek naar een nieuwe technisch-directeur en een nieuwe trainer-coach, al denk ik dat het aantrekken van een psychologe die een eind kan maken aan dat gewriemel in onze breinen al een stuk zou schelen. Enfin, dit is er aan de hand. Het begon al op 2 oktober met de

 

                       Simultaan Jaap – DSG: 6 - 3


De jaarlijkse simultaan tegen onze clubkampioen vond dit jaar enkele weken later plaats dan gebruikelijk, omdat Jaap wegens gezondheidsredenen in Frankrijk was neergestreken. Ik verdenk hem er echter van dat hij daar toch vooral zijn openingsrepertoire heeft doorgenomen en wat aan snelwandelen heeft gedaan, want de voortvarendheid, de snelheid en de trefzekerheid waarmee hij langs de borden stoof, waren indrukwekkend. Had je net je zet gedaan, dacht je dat je wel even een kop koffie kon halen, kwam je weer terug bij je bord, stond Jaap er ook weer. Verschrikkelijk. Deed je op goed geluk maar wat. En dat tempo hield hij er tot op het einde in. 
Zo vielen er vele slachtoffers: Bert, Erik, Gerard, Jan. Onder de druk hielden Paul, Koert, Joop en Albert moedig stand en zij wisten een remise uit het vuur te slepen. De eer werd gered door Chiel die als enige van Jaap wist te winnen..
En zo was even voor elven in recordtijd de strijd beslist.
Met een score van 66,66% liet Jaap zien dat hij niet ten onrechte clubkampioen werd.
Goed gedaan, mijnheer.

 

                        SOS-competitie

                   Ronde 1: DSG – Mook 2: 3½ - 2½

Het begon veelbelovend. Terwijl we al jaren gewend zijn de eerste wedstrijd in de externe competitie te verliezen, begonnen we nu met een nipte winst. Frank (2024) versloeg 1709 en Jaap (1707) 1642. Patrick (1758) kwam tegen (1452) niet verder dan remise, net als Jan (1457) tegen 1405. Eervoller was de remise van Joop (1404) tegen 1504, want dat was ook nog eens een plusremise. Albert (1355) tenslotte bleek niet opgewassen tegen 1477.

 

                        Ronde 2: OPC (1589) – DSG (1441: 5½ - ½

Dat het daar in Doornwerth een afgang zou worden, was al van tevoren duidelijk. Van de zes mannen die we als speler hebben opgegeven voor ons team ontbraken er om allerlei moverende redenen vijf en uitgerekend de zwakste van het team, Jan dus, was overgebleven. Het vinden van vijf invallers bleek geen sine cure en lukte ook niet. Zo gingen we met een onvolledig B-team onze ondergang tegemoet. Jan (1452) trof 1863 en verloor en zo verging het ook Bert (0) tegen 1564, Chiel (1467) tegen 1581 en Gerard (0) tegen 1403. Een beetje eer werd gered door Joop (1404) die tegen 1708 een prima partij speelde en zelfs voor de winst had kunnen gaan, ware het niet dat zijn tijd begon te dringen en zijn vermoeidheid ook.

 

                        Ronde 3: DSG (1606) – Theothorne (1621): 1½ - 4½

 Hoewel we nu met het bijna voltallige eerste team aantraden, hadden we net zo goed het B-team weer kunnen laten spelen; voor de uitslag had dat niets uitgemaakt.

Het begon al schlemielig toen Patrick (1758) tegen 1650 in de opening een schaakje over het hoofd zag, een stuk verloor en kon opgeven. Deze tegenvaller werd echter recht gezet door Erik (1289) die tegen 1361een fraaie matdreiging op het bord toverde die alleen maar met Torenverlies kon worden afgewend. Bij de overige partijen waren de stellingen in evenwicht en er leek niets aan de hand.

 Jaap (1707) speelde verdienstelijk remise tegen 1750 en nog steeds was de stand gelijk. Maar daarna werd duidelijk waarom we die psychologe van Almere moeten aantrekken. Albert (1355) speelde een puike partij tegen 1617 en kreeg een aanbod om tot remise te besluiten. In overleg met de teamleider werd besloten dat dit acceptabel was, waarna Albert doorspeelde en in twee zetten een Toren verloor. Jan (1452) verdedigde zich rustig tegen een aanval op zijn Koning met een Dame, twee Torens en een Paard. Bijna had hij haar afgeslagen en een remiseachtig eindspel bereikt, toen hij rustig zijn Dame op een verkeerd veld zette en het mat in 4 was. Alleen de partij van Frank (2074), Doesburgs Hoop in Bange Dagen, tegen 1851 was nu nog aan de gang, maar die raakte in het eindspel ook een Toren kwijt.

En zo kan het gebeuren dat DSG in klasse 2B met op één na het laagste aantal bordpunten op de één na laatste plaats staat.

Programma najaar 2023

Wat we in de tweede helft van dit clubseizoen van plan zijn blijft nog even een verrassing.

Maar wat er tot 31 december op het programma staat kun je zien als je hier klikt.


Leer schaken bij het Doesborghsche Schaakgenootschap

Heb je altijd al willen leren schaken, maar is het er nooit van gekomen? Of schaak je regelmatig en ben je klaar voor de volgende stap? Dan kun je vanaf 2 oktober terecht bij het Doesborghsche Schaakgenootschap.

Het Doesborghsche Schaakgenootschap doet namelijk mee aan een nieuw initiatief: NederlandSchaakt. Dit is een cursus voor volwassen waarin je in zes weken de regels en belangrijkste basisprincipes van het schaakspel leert. Aansluitend kun je meteen meedoen aan je eerste schaaktoernooi.

Ook Doesburgers met schaakervaring kunnen terecht bij onze schaakvereniging. Naast de module ‘Schaken leren’ wordt namelijk ook ‘Beter schaken’ aangeboden. Dit is speciaal gericht om je vaardigheden te verbeteren, zodat je eindelijk je buurman kunt verslaan! 


Waarom schaken?

Iedereen kan leren schaken! En je kunt met iedereen schaken. Leeftijd, afkomst of geslacht spelen op het bord allemaal geen rol. Naast een intellectuele work-out is schaken daarom ook de perfecte manier om met nieuwe mensen in contact te komen.

Over de schaakcursus

De trainingen worden gegeven door een ervaren schaaktrainer. Omdat de cursus wordt aangeboden op twee niveaus kan iedereen meedoen! Beide modules bestaan uit zes lessen van 1,5 uur die wekelijks tussen 2 oktober en 6 november worden gegeven. De lessen beginnen telkens om 19.00 uur in Ontmoetingsruimte Grotenhuys. Ga naar Nederlandschaakt.nl voor meer informatie of geef je op voor de cursus bij Het Doesborghsche Schaakgenootschap. 

Nog meer informatie: klik op Schaken leren of op Beter schaken

Heeft u nog vragen, mail ons:  dsg1873@gmail.com
 


Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Het Doesborghsche SchaakGenootschap kan je meedoen aan een quiz. 

Voor de 15 beste inzenders ligt er een aardige attentie klaar. Vergeet dus ook niet je adres met de oplossing mee te sturen.

Voor de quiz en voor  informatie over de quiz moet je HIER of op het logo hier boven klikken.DSG 150 - Snelschaak 22-5-2023

 Ter gelegenheid van ons 150 jarig bestaan hebben we een snelschaaktoernooitje gespeeld. (5 m.p.p.p.p.)
Robbie was de overtuigende  winnaar.

Zie voor de uitslagen van onze snelschaaktoernooien:

Patrick, Kampioen Fischer Random Schaak

Fisher Random Schaak. Het Engelse woord Random staat voor 'toeval'. Bij het Fischer Random schaak wordt de plaats van de stukken in de beginstelling door loting bepaald. Deze variant op het schaakspel is bedacht door Bobby Fischer en gelanceerd in 1996 in Buenos Aires. Omdat de beginstelling niet meer vastligt is er ook geen openingstheorie meer en komt het vooral aan op creativiteit en talent.

Voor de uitslagen en stand: ga naar Interne Competitie en Fischer Random Schaak of KLIK HIER

Patrick, kampioen Zomertoernooi 2023

 Voor eindstand en uitslagen:  KLIK HIER  

of ga na Interne Competitie - Zomertoernooi