Skyline

Skyline

Maandag 18 juni: Algemene ledenvergadering. Maar ook: Laatste schaakavond van dit seizoen

We beginnen om acht uur en hopen rond half tien met het vergaderdeel klaar te zijn.
Daarna kunnen we nog schaken totdat Jip ons wegstuurt.

Voor de agenda en de notulen van de vorige vergadering;
- Als Word document zie deze link>>
- Als pdf file zie deze link>>

Om de overgang naar een schaakloze zomer enigszins geleidelijk te laten verlopen, kan er op Maandag 25 juni en maandag 1 juli nog ten huize van de voorzitter worden geschaakt.

JanR.