Skyline

Skyline

Interne Competitie 2011

Vorig seizoen heb ik het al aangekondigd - ik meen zelfs ervoor gewaarschuwd te hebben -,  maar niemand die me serieus nam en in het beste geval kon ik rekenen op een meewarige glimlach. Maar zie (en zie vooral de ranglijst): de Grijze Golf is ook bij onze club doorgebroken.
Jan voert al maanden de ranglijst aan, Steffen, Albert en Emile veeg je niet zo maar van het bord en nu is ook Joop ontketend. Gesterkt door zijn Osbosuccessen wist hij afgelopen maandag voor het eerst in zijn leven van Robbie te winnen!!...

Vandaar dat ik voor het komende seizoen al vast aankondig ( ik meen hier zelfs voor te moeten waarschuwen) dat dit nog maar het begin is. Wees op uw hoede, jonkheid, ook de senioren van nu hebben nog een toekomst voor zich.

Ratings KNSB  februari  november  augustus
              2011      1910      1910

Frank         2062      2043      2040
René          1899      1899      1899
Robbie        1806      1794      1794
Patrick       1717      1729      1711
Paul          1627      1644      1644
Jan           1576      1533      1518
Chiel         1475      1501      1501
Emile         1473      1501      1501
Ben           1489      1478      1478
Steffen       1438      1431      1431
Albert        1349      1385      1392
Joop          1356      1328      1328
Fons          1282      1282      1282
Frank         -         - -       - -