Skyline

Skyline

Interne competitie

Bij de ALV van afgelopen maandag zijn de opzet van en vooral de gang van zaken rondom de Interne Competitie, vrij uitgebreid ter sprake gekomen.

Wat er na uitvoerige gedachtewisseling besloten is, kun je lezen bij

-  Interne competite  -  Regels interne competitie of KLIK HIER