Skyline

Skyline

Schaken in hogere sferen.

Het was al weer een kleine vijftien jaar geleden dat er voor het laatst door ons op de club tussen kerst en oud-en -nieuw geschaakt werd. Daarvoor werd er in die periode een Oliebollentoernooi georganiseerd. Maar de populariteit daarvan nam geleidelijk af en op het laatst kwam er niet meer dan een handjevol leden op af; reden derhalve om met deze activiteit te stoppen.
Dit seizoen meenden we dat we het, gelet op de huidige levendigheid binnen onze vereniging, wel weer eens konden proberen. En zie, het werd een overtuigend succes. De opkomst was verheugend, de speelzaal zag er dankzij de door de UVV-vrouwen aangebrachte verlichting en versiering uit als een kerststal, er waren goedsmakende oliebollen en er was krachtig geurende gl├╝hwein (vooral nadat die een tijdje had staan koken), kortom de sfeer was zo kerstig dat wanneer er een engel uit de hoge was neergedaald om het woord tot ons te richten, wij dat als oliebollen van Bertram geslikt zouden hebben.
In deze sfeer mocht er dus geschaakt worden (dat werd een 10 minuten toernooitje) en onder invloed daarvan probeerde menigeen zijn partij ingetogen en vreedzaam op te zetten. Zoals je natuurlijk begrijpen zult ging de winst niet naar de herders en de wijzen uit het oosten, maar naar de Romeinen.
Robbie won, op de voet gevolgd door EricL en Patrick.

Volgend jaar doen we dit beslist weer.