Skyline

Skyline

De Nieuwe Osbode

Zie ook Home en De Nieuwe Osbode voor de beide Osbodes.

Beste schaakvrienden,

Het tweede exemplaar van DNO (De nieuwe OSBOde) is weer van de persen gerold. In dit bulletin staan artikelen over de OSBO, maar ook een vaste rubriek over schaakproblemen, een geweldige column, een serie over "de geschiedenis van het schaakspel", verslagen over de OSBO-jeugd , een verhaal van Theo de Jong (die ook voor Matten schrijft), een prachtig verslag van Nico Schoenmakers over het Tatasteel Chess Tournament en nog veel meer lezenswaardigs.

Omdat het te kostbaar is om onze ruim 2.400 leden allemaal een gratis papieren exemplaar aan te bieden, hebben we voor de volgende oplossing gekozen. Alle voorzitters van de verenigingen ontvangen een papieren exemplaar en alle andere leden kunnen de (gratis) digitale pdf-versie lezen door op de volgende link te klikken: www.osbo.nl/new/dno

Als u voor uzelf of voor iemand anders ook een papieren exemplaar wilt, dan is het mogelijk deze tegen kostprijs van € 2,75 per exemplaar te bestellen. Wij hebben de secretaris van uw vereniging nadere informatie gestuurd over hoe dit in zijn werk gaat, dus u kunt met uw vragen daar terecht.

De Nieuwe OSBOde (DNO) zal 3 tot 4 maal per jaar verschijnen. Even zo vaak zult u hierover van ons een mail ontvangen met een link naar de plaats waar u uw digitale exemplaar kunt downloaden.

Suggesties en opmerkingen worden zeer op prijs gesteld en zijn altijd welkom.

Veel leesplezier gewenst!

Met vriendelijke schaakgroet,

Geert van Tongeren

secretaris OSBO